COVİD TEDBİRLERİ

abou images

COVİD TEDBİRLERİ

COVID-19 KAPSAMINDA YURTLARDA ALINAN SAĞLIK TEDBİRLERİ
Coronavirüs Covid-19 salgın riskine karşı Üniversitemizde alınan sağlık tedbirleri kapsamında yurtlarda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdadır:

1.    Yurt girişinden itibaren çalışma salonu, tuvalet, lobi, koridor ve asansör dâhil ortak alanlarda ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takınız.
2.    Covid-19 salgınına karşı alınan temizlik ve hijyen kurallarına uygun davranınız.
3.    Covid-19 bağlamında Yurtlar Müdürlüğü’nün ve yerleşmiş olduğunuz Yurt Amirliği’nin yazılı ve/veya sözlü olarak size yapacakları tüm bilgilendirmeleri takip ediniz ve bu bilgilendirmelere uyunuz.
4.    Ortak mekânlarda sosyal mesafe kuralına uygun davranınız.
5.    İkamet ettiğiniz daireyi/odayı sık sık havalandırınız.
6.    İkamet ettiğiniz daireye/odaya başka dairelerden ve odalardan misafir kabul etmeyiniz.
7.    Kullanmış olduğunuz maskeleri koridorlarda bulunan maske kutularına atınız.
8.    Tuvalet ve banyo kullanımında hijyen kurallarına özen gösteriniz.
9.    Çalışma salonlarında bir metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat ediniz.
10.    Çalışma salonlarına, kitap dâhil, herhangi bir eşya bırakmayınız.
11.    Oda/daire temizliği ile ilgili kurallara uygun davranınız. Temizlik hizmeti öncesinde ve sonrasında odanızı/dairenizi 15 dakika havalandırınız.
12.    Yurtların lobi alanlarına ve katlarına, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri dâhil, misafir kabul etmeyiniz.
13.    Yurda gelen her türlü kargo ve siparişlerinizi (yiyecek, içecek, damacana su dâhil) yurdun girişinde teslim alınız.
14.    Kendinizde veya bir arkadaşınızda Covid-19 belirtisi görürseniz derhal yurt amirliğine veya resepsiyon görevlisine haber veriniz.
15.    Covid-19 belirtisi gösterirseniz bir sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptırınız. PCR testiniz negatif çıkmış ise; PCR test sonuç belgenizi yerleşmiş olduğunuz yurt amirine e-posta yoluyla gönderiniz. PCR testleri negatif çıkan öğrencilerimiz karantinaya alınmaz. Ancak bu öğrenciler, kendilerini 14 gün boyunca semptomlar açısından takip etmelidir.
16.    PCR pozitif vakalarda karantina süresi, semptomatik vakalarda semptomların ortaya çıkmasından veya asemptomatik vakalarda ilk PCR testi için numune alınmasından itibaren, 14 güne tamamlanır. 14 günlük karantina süresi sonunda PCR testi yapılmasına gerek yoktur. Ancak en az üç gün üst üste ateş ve diğer klinik belirtisi olmayan kişilerde en erken 10. günde PCR testi için numune alınabilir. 10. günde yapılan PCR test sonucunun negatif olması durumunda kişilerin karantinası sonlandırılabilir. Hasta izlem sürecinde arada başka bir PCR testi yaptırmaya gerek yoktur.
17.    PCR testiniz pozitif çıkmış ise; durumunuz ile ilgili vakit kaybetmeksizin yerleşmiş olduğunuz yurt amirliğine veya resepsiyon görevlisine e-posta veya telefon ile bilgi veriniz. Tedaviniz sağlık kurumunun kararıyla yurtta yapılabilecekse; Yurtlar Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu karantina odasına/dairesine salgın koşulları dikkate alınarak geçişiniz gerçekleştirilecektir.
18.    Karantinaya alınan öğrenciler karantina kurallarına uygun davranmak zorundadır.
19.    Bir Covid-19 vakasında yakın temaslı olan öğrenci durumuyla ilgili yerleşmiş olduğu yurdun amirine bilgi vermelidir.
20.    Önerilen aşı şemasını tamamlamış (2 doz aşı olanlar) öğrencilerin COVID-19 pozitif kişi ile korunma önlemleri almadan (maskesiz veya maskenin uygunsuz kullanımı) yakın teması (yüksek riskli) olması durumunda;
20.1.    Bu öğrencilerin HES kodları riskli olarak görülmediği için koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına devam edebilirler. Öğrencilerin semptomlar açısından kendisini takip eder. Semptom gelişmesi durumunda; semptom/semptomların geliştiği gün, sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptırır.
20.2.    Öğrencide semptom gelişmemesi durumunda; temasın 5. günü sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptırır. PCR testleri negatif çıkan öğrenci karantinaya alınmaz. Ancak bu öğrenci kendisini 14 gün boyunca semptomlar açısından takip etmesi gerekir. Eğer öğrenci; temasın 5. günü PCR testi yaptırmaz ise karantinaya alınır.
Detaylı bilgi için bakınız:
•    “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”
https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/41415/0/covid19-toplumdasalginyonetimirehberipdf.pdf
•    “Covid-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon”
https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/41623/0/covid-19rehberitemaslitakibievdehastaizlemivefilyasyon-021021pdf.pdf
•    “Boğaziçi Üniversitesi Covid 19 Salgınında Sağlıklı Yerleşke Rehberi 2021-2022”
https://coronavirus.boun.edu.tr/sites/coronavirus.boun.edu.tr/files/covidfiles/covid-19_rehberi_29eylul2021.pdf
•    “Acil Yurt Tedbirleri”
https://coronavirus.boun.edu.tr/tr/duyurular/acil-yurt-tedbirleri