YURDA GİRİŞ & AYRILMA

abou images

YURDA GİRİŞ & AYRILMA

YURDA GİRİŞ

Superdorm'a en erken giriş tarihi, aksine bir duyuru yapılmadıkça, Üniversite tarafından ilan edilen akademik kayıt tarihinden önceki 2 gündür. Kayıt tarihinin Pazartesi veya Salı olması halinde, öncesindeki Cumartesi-Pazar günü yurda giriş yapılabilir.
Yurda girişte öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:
            - Öğrencinin imzalayacağı Superdorm Taahhütnamesi,
            - İlk taksiti ya da toplu ödemeyi gösteren dekont,
            - Depozito tamamlama dekontu. (Superdorm’da daha önce kalmış ve önceki depozitolarından kesinti yapılmış öğrenciler için geçerlidir).
            - Kimlik Fotokopisi
            - Yurtta kalmanıza bir engel olmadığını belirten sağlık raporu (ikametinizin olduğu bölgedeki aile hekiminden, herhangi bir hastaneden ya da güney kampüste yer alan aile hekiminden alınabilir).
            - 2 adet vesikalık fotoğraf
            - Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi (e-devletten alınabilir)
            - Vukuatlı Nüfus Kaydı (e-devletten alınabilir)
            - İkametgâh Belgesi,
            - Yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdakilere ek olarak öğrenim izni belgesi, pasaport fotokopisi ve yabancı kimlik numarası,
Bu belgelerin eksik olması halinde anahtar teslimi yapılmamaktadır.
Girişler çalışma günlerinde 9:00-17:00 saatleri arasında  yapılabilir. Bunun dışında öğrenci girişi yapılamaz.

DÖNEM ORTASI GİRİŞ

Dönem arasında yapılacak girişler de çalışma günlerinde 9:00-17:00 saatleri arasında  yapılır.
Öğrencilerin yokluğunda aile üyeleri veya arkadaşlarına anahtar teslimi yapılmaz ve eşya getirip odaya yerleştirmelerine izin verilmez.

YURTTAN AYRILMA

Yurttan ayrılma belirlenen tarih ve saatler içerisinde yapılır. Ayrılmaya hazır öğrenciler resepsiyon ile temasa geçerek oda kontrollerini yaptırır ve anahtarını teslim ederek yurttan ayrılır. Yurttan ayrılması sırasında oda kontrolü yaptırmamış öğrenciler yönetim tarafından daha sonra yapılacak olan kontrolün sonuçlarını peşinen kabul etmiş sayılır.
Superdorm’da kalıp bir sonraki yıl için başvuru yapmış öğrencilerin eşyaları depolarda muhafaza edilebilir.
Daire içindeki depo veya genel depolarda  “bırakılmış / unutulmuş eşyalar en fazla bir dönem saklanır.

DÖNEM İÇİNDE (ORTASINDA) YURTTAN AYRILMA

Dönem (yarıyıl) içinde yurttan ayrılmak istendiği durumlarda para iadesi yapılmaz ve öğrenci içinde bulunulan dönemin (yarıyılın) ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Buna rağmen ayrılmak isteyen öğrenci ayrılmadan önce oda kontrollerini yaptırarak yurttan ayrılabilir. Bunun için, çıkışların da mesai gün ve saatleri içinde olması gerekir. Ancak, normal mesai saatleri dışında yurdu terkedenler odalarını kilitleyerek anahtarlarını resepsiyona bırakabilirler. Bu durumda, görevliler tarafından yapılacak oda kontrol sonucunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.
Yurttan ayrılırken, öğrencinin tüm eşyasını bina dışına taşıması esastır. Daire ortak yaşam alanı veya depoda bırakılan eşyadan, Superdorm Yönetimi ve çalışanları sorumlu değildir.

BİRİNCİ DÖNEM SONUNDA YURTTAN AYRILMA

1. Dönem sonunda yurttan ayrılmak isteyen veya değişime gidecek olan öğrencilerin Kasım ayı sonuna kadar Yönetim’e yazılı bilgi vermeleri gerekmektedir.
Yurttan ayrılırken, öğrencinin tüm eşyasını bina dışına taşıması esastır.
Değişime gidecek olup dönüşte tekrar Superdorm’da kalmak üzere başvuru yapan öğrenciler eşyalarını kat depolarına bırakabilirler. Dairelerin ortak yaşam alanları veya daire depolarında bırakılan eşyalardan ve depoların kilitlenmesinden, Superdorm Yönetimi ve çalışanları sorumlu değildir.