ZİYARETÇİLER

abou images

ZİYARETÇİLER

 

2021-2022 AKADEMİK YILINDA SALGIN ŞARTLARINDAN DOLAYI SUPERDORM BİNASINA ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEKTİR

 

Superdorm’da kalan öğrenciler kurallar dahilinde odalarına ziyaretçi kabul edebilirler.

Ziyaretçilerin binaya en erken giriş saati sabah 09:00'dur. Superdormda Kadın yurduna kadın ziyaretçiler, Erkek yurduna erkek ziyaretçiler kabul edilebilir. Kadın tarafına erkek, erkek tarafına kadın ziyaretçi kabul edilmemektedir. Ziyaretçiler mutlaka resepsiyona kimlik göstermek, kayıt yaptırmak, ziyaretçi kimliği almak  ve en geç gece 24:00 de binayı terketmek zorundadır. Superdorm'da "Yatılı Ziyaretçi" kabul edilmez ve konuklar için bir misafirhane bulunmamaktadır.
 

Saatin farkında olmak ve hatırlatmaya gerek kalmaksızın kurallara uymak ziyaretçi ve ev sahibinin sorumluluğudur. Ziyaretçi Superdorm'dan çıkış yapana kadar ziyaret ettiği kişinin sorumluluğundadır. Ziyaretçisi bina içerisinde iken ziyaret edilen yurt sakini yurdu terketmemelidir. Ziyaretçilere Superdorm kurallarının anlatılması oluşabilecek yanlış anlamaları engellemek açısından önemlidir.

 
Oda sahibi odasında değilken herhangi bir ziyaretçinin odaya girmesine kesinlikle izin verilmez. Oda sahibinin anahtarını aile üyeleri dahil, başkasına vermesi yurt kurallarına aykırıdır ve Yurtlar Yönetmeliği'nin eyleme uyan maddesi uygulanır.

 
Öğrencilerin, bina dışından olduğu kadar bina içinden de ziyaretçileri olabilir. Burada, yurt kuralları ile birlikte daireyi paylaşan kişilerin alacakları  ortak kararlar geçerlidir. Oda sakinlerinin bu konuda bir kararı yoksa başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı gereği ziyaret süresinin kabul edilebilir sınırlarda tutulması, bina içindeki amaçlarına uygun diğer alanlardan yararlanma yolunun seçmesi beklenir.